Ett projekt som resulterar i att Paul Brunngård AB vet vad man nu ska göra och i vilken ordning det ska ske.

Under våren har Ngine genomfört ett projekt för Paul Brunngård AB vars syfte var att skapa ett beslutsunderlag för styrelse och ledningsgrupp hur deras digitala intitiativ ska se ut under de kommande åren. I uppdraget finns förslag på system, organisation och processer ska samverka för att nå de högt kommande mål som är uppsatta. ”Idag kan man inte bara addera till nya kanaler och affärsområden och tro att verksamheten ska kunna hantera det i befintlig struktur. Då har Ngine varit en bra partner för oss att identifiera de möjligheter och utmaningar som finns och presenterat beslutsunderlag, både implementeringsmässigt och med en CTO över tid, berättar Simon Dahl CFO på Paul Brunngård AB”

 

Kontakt:
Carl Magnus Svensson, cms@ngine.se